Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím (dále jen zákazník) a prodávajícím (dále jen dodavatel) viz Kontakt.

 

Kupující rezervací (objednáním) Zboží od Prodávajícího souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Reklamační podmínky

  • 1.1 Na Zboží prodávané Prodávajícím se podle § 2167 písm. b) a c) zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen NOZ) nepoužije ustanovení § 2165 NOZ
    • - opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
    • - u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
  • 1.2 Popis zboží jako i jeho případné vady je uveden u každého jednotlivého kusu nebo souboru a je možné se s ním otevřeně seznámit. Na požadavky ze strany kupujícího vedené jako vady, které byly uvedeny v popisu zboží, nebude ze strany prodávajícího brán zřetel.

Účast v burze

  • Burzy se může účastnit jak právnická tak fyzická osoba.
  • V případě účasti v burze je povinná registrace v elektronickém systému viz odkaz „Registrovat“ na těchto stránkách.

Ceny pro zákazníka

Zboží v internetové burze je nabízeno za ceny v korunách českých. Dodavatel může ceny v obchodu průběžně aktualizovat.

Způsoby platby za zboží a převzetí

Platba v hotovosti při převzetí zboží. U firem možná platba fakturou.

Zboží si zákazník převezme osobně ve skladu Škroupova 5, Plzeň. Termín převzetí si zákazník musí domluvit předem na mailovém (lieser@plzen.eu) nebo telefonickém kontaktu (378 035 151). Zboží bude na skladě drženo max. 15 pracovních dní od jeho rezervace a pak bude vráceno zpět do prodeje

Mapa

Mapa

Sklad

Sklad

Náhled na vstup skladu

Náhled na vstup skladu

Odstoupení od smlouvy

1.1 Dle § 1820 odst. 1 písm. g) NOZ v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující (spotřebitel) náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

1.2 Dle § 1829 NOZ kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží (neboť jde o kupní smlouvu)

1.3 Při odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti kupujícího (spotřebitele) a prodávajícího řídí příslušnými ustanoveními § 1828 a násl. NOZ zejména

· odstoupí-li kupující (spotřebitel) od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel (§ 1831 NOZ)

· odstoupí-li kupující (spotřebitel) od smlouvy, vrátí mu prodávajícíl bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu (spotřebiteli) přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující (spotřebitel) souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

· Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu (spotřebiteli) dříve, než mu kupující (spotřebitel) zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

· V případě prodeje zboží v akci s doplňkovým předmětem, tvoří tento předmětem také součást dodávky. V případě vrácení zboží se vratka vztahuje i na tento doplňkový předmět. Pokud nebude se zbožím vrácen, bude poškozen případně jinak znehodnocen, prodávající si vymiňuje právo odečíst od ceny vráceného zboží náklady na pořízení případně uvedení do původního stavu doplňkového předmětu a to až do výše běžné nákupní ceny takového předmětu v době prodeje akčního zboží.

S čím je třeba počítat u použitého zboží?

Pokud není uvedeno jinak, zboží v našem sortimentu je použité. Jedná se veskrze o značkové produkty, které jsou dováženy ve velkém množství přímo od výrobce v rámci použití v prostředí MMP. Obvykle jde o produkty ve stáří 6 a více let, které byly SITMP staženy v rámci obnovy výpočetní techniky a nastavených standardů. U použitého zboží je potřeba počítat s určitou mírou opotřebení - kosmetické vady, známky používání apodobně. Zboží, které je předmětem aukčního nebo burzovního prodeje je funkční, ale silně opotřebené jeho používáním nad limit určeným výrobcem. Cena u zboží byla stanovena jako průměrná v místě a čase obvyklá a odsouhlasena komisí, která dohlíží nad správným určením ceny. Cena je stanovena i vzhledem k stáří a opotřebení zboží (tudíž výrazně nižší). Obecně platné pravidlo je - čím levnější použité zboží kupuji v rámci jedné kategorie (monitory, notebooky apod), tím znatelnější bude opotřebení. Použité notebooky a LCD displeje mohou mít několik vadných pixelů, monitory mohou mít mírně snížený jas, plasty počítačů, notebooků, monitorů nebo tiskáren mohou být poškrábané nebo otlačené, zboží není v originálním balení a nemusí obsahovat veškeré příslušenství, které je uvedeno na stránkách výrobce, neobsahuje české manuály ani originální CD s ovladači. Pokud si po obdržení zboží nejste jisti, zda stav Vaší koupě odpovídá běžné míře opotřebení, prosím, kontaktujte nás a rádi Vám vyjdeme vstříc.

Pokud je u použité výpočetní techniky uveden operační systém, jedná se o OEM licenci. Licenční štítek je nalepen na počítači nebo notebooku a platí jen pro tento hardware. S počítačem dodáváme pouze licenci. Součástí dodávky tedy není instalace software na dané technice ani instalační CD. Původně nainstalovaný operační systém nemusí být vždy v české verzi.

Ochrana osobních údajů

Na samostatné stránce Ochrana osobních údajů jsou popsány naše zásady pro jejich zpracování.

Tento web nepoužívá žádné analytické, preferenční ani marketingové cookies.

prodej použité výpočetní techniky
v majetku Města Plzně